Kurser

Stressambassadør i dit professionelle og private liv
Kurserne har deltagernes egne stressproblematikker som omdrejningspunkt og har fokus på identificering samt håndtering af egne og andres stressproblematikker.
Forløbet består af 3 separate kurser og en certificering:
Datoer for kurser
Stressambassadør i dit eget liv: Den 24. – 26. januar 2018

 

Datoer for de andre kurser vil blive fastsat i løbet af vinteren

 

Hvert kursus koster 8.000 kr. + moms (9.500 kr. med overnatning) / Certificering 3.500 kr.
Alle priser er inklusiv forplejning på Kursuscenter Magleås i naturskønne Høsterkøb. Her er ro til indlæring og fordybelse.

 

____________________
STRESSAMBASSADØR kurserne er udviklet specifikt til medarbejdere, ledere og organisationer, med fokus på identificering af kilden, tidlig indsats, forebyggelse og symptombehandling, som sparer organisationer for penge og medarbejderressourcer både på kort og længere sigt. Se mere om hvert modul under fanebladet for dette.
Kurset vil foregå i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og efterfølgende praktisk implementering, der sikrer at den kommende STRESSAMBASSADØR erhverver flg. kompetencer:
  • Grundlæggende viden om stress og stressorer
  • Udvikling af det personlige lederskab
  • Værktøjer til forebyggelse og håndtering af stress
  • Dialogbaserede redskaber til de vanskelige samtaler
  • Bedre evne til håndtering af forandringer og modstand
  • Evne til at understøtte og generere et godt, sundt og udviklende arbejdsklima igennem hele organisationen.
  • Evne til at skabe følgeskab i organisationen gennem klare visioner og mål, samt helhedsorienteret og dialogbaseret indsats.