At balancere sine intelligenser

At balancere sine intelligenser giver bedre work-life balance og kvalitet i livet.

Utallige forskere har arbejdet med forskellige modeller og metoder til hvordan vi udvikler vores intelligenser, men udvikling af intelligenser gør det ikke alene. Udvikling af det menneskelige udviklingsrum er baseret på Basic Trust og mange mennesker har ganske godt udviklede intelligenser, som de dog ikke har en ordentlig balance i og imellem.

Der er både fordele og ulemper ved veludviklede intelligenser, ligesom det for mange mennesker er en udfordring for balancen og livskvaliteten at have for lidt fokus på eller uudviklede intelligenser. 

IQ  – Mental Intelligens (hjerne)

IQ handler kort og meget enkelt beskrevet om din evne til at udnytte hjernens arbejdslager kapacitet bedst muligt. Evnen til at forstå ting og deres sammenhæng samt kompetencen til at overskue og løse komplekse processer og problemstillinger, tilegne sig ny viden og til at tænke.

IQ består samlet set af den generelle mentale evne til at tænke klart, beregne, ræsonnere, opfatte sammenhænge og analogier, lære hurtigt, gemme og genkalde information.

Symptomer:

Manglende fokus på IQ (utydelig):

 • Manglende evne til at overskue komplekse problemstillinger
 • Ukoncentreret og ufokuseret adfærd
 • Manglende tro på sig selv og egne evner
 • Kan bl.a. skyldes blokeringer og stress

Balanceret fokus på IQ:

 • Vi løser opgaver og overskuer komplekse problemstillinger
 • Vi har styr på vores arbejdsopgaver, hvor der er balance.
 • Vi betragtes af andre som dygtige – privat eller professionelt
 • God og kontakt til EQ+FQ+MQ+BT

Kraftigt fokus på IQ (dominerende):

 • Altid flere skridt foran medarbejdere, kollegaer og organisationen
 • Stort hoved, ingen krop
 • Taler uforståeligt og svært tilgængeligt sprog
 • Overskuer processer og problemstillinger, men ingen andre kan følge med

EQ – Emotionel Intelligens (hjerte)

EQ handler om evnen til at have kontakt til og være opmærksom på egne følelser og kropssansninger. EQ viser din evne til at regulere følelser i samspil med andre. EQ hvordan du er i stand til at vise empati og lytte empatisk.

At slå hjertet og følelser til og fra kræver en udviklet EQ.

Symptomer:

Manglende fokus på EQ (utydelig):

 • Overfladisk, clicheagtig adfærd
 • Ingen eller manglende kontakt til egne følelser
 • Karakterafvigende adfærd.
 • Følelseskulde

Balanceret fokus på EQ:

 • Gode relationelle kompetencer
 • Stor empati
 • Empatisk lyttende
 • Mærker tydeligt grænser
 • God kontakt til BT+IQ+FQ+MQ

Kraftigt fokus på EQ (dominerende):

 • Altid i sine følelsers vold
 • Stort hjerte, ingen hoved
 • Stort fokus på egne og andres følelser
 • Overfortolker ofte egne og andres følelser

MQ – Moral Intelligens

MQ handler om evnen til at bevare egen integritet, bl.a. ved at tage vare på sig selv og egne behov. Evnen til at træffe ansvarlige valg og forpligte sig, samt til at agere ærligt og stå ved dig selv og dine handlinger på godt og ondt. MQ handler desuden om at tilgive sig selv og omgivelserne og ikke bære nag. MQ fordrer god kontakt til BT+IQ+FQ+EQ.

Symptomer:

Manglende fokus på MQ (utydelig):

 • Manglende evne til kontakt til egne behov og holdninger
 • Manglende personlig integritet
 • Manglende ærlighed, for mange hvide løgne
 • Manglende evne til at vælge og træffe ansvarlige beslutninger

Balanceret fokus på MQ:

 • Færre undskyldninger, mere ansvar for handlinger
 • Sympati for egne og andres holdninger
 • God personlig integritet
 • Tilgivelse af sig selv og andre
 • God kontakt til BT+IQ+FQ+EQ

Kraftigt fokus på MQ (dominerende):

 • Selvretfærdighed
 • For meget moral
 • Stort fokus på andres holdninger, behov og følelser

FQ – Fysisk Intelligens (krop)

Evnen til at være i kontakt med og lytte til din krop, mærke kropssansninger og mavefornemmelser og evnen til at udnytte kroppens funktioner bedst mulig.

FQ afspejler, hvad du ved om din krop, hvordan du mærker den og tager dig af den. Din krop giver dig konstant signaler. Lytter du til signalerne eller ignorerer du dem? Spiser du energi-givende eller energi-drænende mad? Får du nok hvile? Motionerer du og tager dig af din krop?

FQ påvirker dit arbejde, fordi det influerer på dine følelser, tanker, selvtillid, sindstilstand og dit energi niveau.

God ernæring, regelmæssig motion, og tilstrækkelig hvile er alle vigtige aspekter af at have en høj FQ.

Symptomer:

Manglende fokus på FQ (utydelig):

 • Underspændthed
 • Over- eller undervægt
 • Manglende kontakt til kropssansninger og følelser
 • Ingen kraft og karisma
 • Manglende evne til at lytte til budskaber fra din krop.

Balanceret fokus på FQ:

 • God kontakt til sin krop, herunder kropssansninger og følelser.
 • Kroppen fungerer godt, er energifuld og har ingen særlige skavanker
 • Balanceret kraft og karisma tiltaler og tiltrækker andre mennesker

Kraftigt fokus på FQ (dominerende):

 • Den fysiske supermand, der er veltrænet, men bruger træningen til at lukke ned for kropssansninger – Kroppen bruges som instrument
 • Stor krop, lille hoved
 • Stort ydre kropsligt fokus – manglende kontakt til kropssansninger og følelser
 • For meget kraft og ubalanceret karisma, afskrækker andre mennesker og skaber angst

Basic Trust (BT)

Tryghed er et intrapersonelt fænomen der beskriver evnen til at være tryg i sig selv, og i relationen til andre. Tryghed udvikles gennem livet, startende med de tidlige vigtige samspil med forældrene.

Tillid er et interpersonelt fænomen der beskriver tilliden til egne evner, tillid til andre i relationen med omgivelserne.

Optimal udvikling sker ud fra en base af tillid og tryghed til sig selv og omverden – ingen tillid og tryghed ingen udvikling

Symptomer:

Manglende fokus på BT (utydelig):

 • Ingen tillid og tryghed i forhold til sig selv og omverden
 • Mistro – ingen vil mig det godt
 • Selvdestruktivitet
 • Manglende tro på sig selv og egne evner

Balanceret fokus på BT:

 • Tryghed i sig selv
 • Generel tillid til omverden
 • Tryg og tillidsfuld i grupper
 • Positivt livssyn

Kraftigt fokus på BT (dominerende):

 • For høj grad af sammensmeltning med andre (konfluens)
 • Naivitet
 • Ser altid kun det gode i folk eller omgivelserne
 • Ingen eller manglende kritik af omgivelser eller selvkritik

Relationer

Relationer fungerer bedst når vi har en bærebølge af tillid og tryghed (BT).

At kunne møde andre på et følelsesmæssigt plan kræver at være i kontakt med sit eget følelsesmæssige plan (EQ) (indlevelse eller empati). At kunne være med sig selv og andre uden at oversamarbejde kræver at vi lytter til og mærker os selv (FQ) At kunne være ansvarlig og reflekterende i relationen kræver et vist niveau af mentalisering (MQ+IQ).

2 MINUTTERS TEST

Fire hurtige og enkle spørgsmål til dig selv, der kan give en pejling af hvordan du selv og din organisation balancerer de 3 intelligenser + Basic trust:

 

BT:

Hvordan vurderer du din/jeres evne til at relatere dig/jer til kollegaer og kunder og føle dig/jer trygge og tillidsfulde i deres selskab?

 

IQ:

Hvordan vurderer du din/jeres evne til at overskue komplekse processer og problemstillinger samt din/jeres evne til at løse opgaver?

 

EQ:

Hvordan vurderer du din/jeres evne til at have kontakt til egne følelser og kropssansninger, samt din/jeres evne til empati for andre og empatisk lytning?

 

FQ:

Hvordan vurderer du din/jeres evne til at være i kontakt med kroppen, og evnen til at mærke kropssansninger, samt evne at slå hovedet fra og lytte til kroppen?

 

MQ:

Hvordan vurderer du din evne til at bevare din egen integritet, tage ansvar og tage vare på egne og andres holdninger, behov og følelser?

Af Jesper Peter Rasmussen

Stressambassadøren er associeret partner med HUMANsupport