Stressambassadørcertificering – 10 dage

Stressambassadørkursus i stressforebyggelse og stressbehandling

Kursusstart i september 2020

Stressambassadørcertificeringen er udviklet specifikt til medarbejdere, ledere, HR-partnere samt stressbehandlere, og fokuserer på identificering af kilden, en tidlig indsats, stressforebyggelse og symptombehandling.

På kurset certificeres du til at anvende stressbalancemetoden, der består af one-to-one coaching, coaching over telefonen, og Stressambassadørens 10 ugers onlineforløb.

En stressambassadør kan du kende ved, at vedkommende har en personlig integritet og en faglig viden, der gør ham/hende i stand til at håndtere og facilitere udfordrende processer ved stressforebyggelse og håndtering af stress.

Stressambassadøren kender sig selv og sin egen stresshistorie, og tager med et professionelt overblik fat i klienternes stressproblematikker.

En stressambassadør har en særlig evne til at arbejde i nuet, og mestrer kunsten i at være lige der, hvor udviklingen og forandringen opstår, så fokus hele tiden rettes der, hvor der er størst udbytte for dem, som vi hjælper.

Du får et stressambassadørkursus, der imødekommer de krav, som dagens virksomheder, sundhedsforsikringer, og deres kunder og medarbejdere efterspørger. Du er fleksibel, danner netværk og dækker flere kompetencer i en hektisk og kompleks hverdag med konstant optimering.

Denne indsats sparer organisationer for mange penge og medarbejderressourcer både på kort og længere sigt.

Vi dykker ned i, hvordan man opbygger funktionelle stressfrie teams, som danner grundlag for den sunde performancekultur. Vi arbejder med, hvordan du bruger din intuition og kreativitet til at skabe succesfulde forandringsprocesser. Vi arbejder desuden med modstand i organisationer, samt med hvordan modstand kan ses som en ressource, der kan bruges konstruktivt.

 

Stressambassadøren opnår unikke kompetencer og færdigheder på følgende områder:

 • Fakta om stress, stressorer, stressbehandling og stressforebyggelse
 • Stressbalancemetoden
 • 10 ugers onlineforløb
 • Kilden bag stress og de 4 stressstadier
 • 4 trins modellen: Fysiologi, kropssansninger, ydre og indre påvirkninger
 • Teams og gruppers dynamik og udvikling, og hvordan man udvikler stressfrie miljøer
 • Balancering af intelligenser
 • Stressbehandlingsstrategier
 • Ressourceperspektivet – Anerkendende kommunikation og feedback
 • Coaching/perspektivering af konkrete stressproblemstillinger/udfordringer
 • Udvikling af stresssamtalen – de fem niveauer
 • Professionelle, personlige og private målsætninger
 • Stressambassadørcertificering


Dit personlige udbytte af uddannelsen er:

 • Unikt kendskab til dig selv, dine egne ressourcer samt udviklingspotentialer
 • Bedre evne til at varetage dit personlige lederskab
 • Øget bevidsthed i forhold til dig selv og dine omgivelser
 • Større indsigt i din egen og dine klienters stresshistorier
 • Udvidelse af netværk


Indhold og datoer:

 

Kursus 7, København:

1. modul: D. 10/9 til d. 12/9

2. modul: D. 30/9 til d. 2/10

3. modul: D. 28/10 til d. 31/10

Der undervises første dag på hvert modul kl. 13-20. Øvrige dage kl. 9-16.

 

Kursus 8, Århus:

1. modul: D. 19/9 til d. 21/9

2. modul: D. 9/10 til d. 11/10

3. modul: D. 8/11 til d. 11/11

Der undervises første dag på hvert modul kl. 13-20. Øvrige dage kl. 8.30-15.30.

 

1. modul

 • The Big Picture: Præsentation af grundlag for metode, de 4 faser, de 4 forhold, BIL, gruppemodel, udviklingszoner, stressbalancemetoden, onlinemoduler.
 • Fakta om stress, stresshåndtering og forebyggelse, stresssymptomer og stressorer.
 • Teams og gruppers dynamik og udvikling, og hvordan man udvikler stressfrie miljøer.
 • Metode, kontrakt, diagnose, de 4 stressfaser og behandlingsstrategi.
 • Deltagerne coaches på personlige eller professionelle cases.
 • Lavthængende frugter og ydre pres.
 • Onlinemoduler 1-10.

2. modul

 • Arbejde med ”lavthængende frugter” og det ydre pres.
 • Anerkendende kommunikation.
 • Udvikling af stresssamtalen – de fem niveauer.
 • Kost, motion/bevægelse og hviles betydning for stress.
 • Coaching/perspektivering af konkrete stressproblemstillinger/udfordringer og cases.
 • Mindfulness. 
 • Målsætninger.

3. modul

 • Hvordan modstand hos individer og i organisationer håndteres bedst.
 • Hvordan egen modstand kan bruges som en ressource, og udvikle det professionelle/stressfrie udviklingsrum.
 • Balanceret Intelligent Ledelse (BIL og personligt lederskab.
 • Kilder til stress: PTSD, professionelle, private og personlige mønstre.
 • Coaching/perspektivering af konkrete stressrelaterede udfordringer.
 • Brush-up.
 • Stressambassadørcertificering.

 

Undervisere: Jesper Peter Rasmussen og Rikke Libak Grønkjær

Kurset foregår i vores centralt beliggende lokaler på Sluseholmen 1, 2450 Kbh. SV., samt i Mejlgade 28.1 (Manuvision) i Århus.

Information og optagelse:

Ring til os på telefon 27 11 67 67, og hør mere om kurset, eller tryk på “Tilmeld dig her” i bunden af siden for at deltage.

Pris: 20.000 kr.

Tilmeld dig her

Er du interesseret i at facilitere grupper og teams? Vores proceskonsulentkursus kan du læse mere om her.

Har du hørt Jespers foredrag: Er du stresset? Er du presset? Har du travlt? Eller er det bare noget, du siger? Læs mere her.

stressbehandling stressforebyggelse stress stressambassadør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressambassadøren er associeret partner med
KGI Education og Core-Life