Stressambassadør certificering – 10 dage

Stressambassadør – Kursus i stressforebyggelse og stressbehandling – Kursusstart i oktober eller november 2019

En Stressambassadør kan du kende ved at, vedkommende har en personlig integritet og en faglig viden, der gør ham/hende i stand til at håndtere og facilitere udfordrende processer ved stressforebyggelse og håndtering af stress.

Stressambassadøren kender sig selv og sin egen stresshistorie og tager med et professionelt overblik fat i klienternes stressproblematikker.

En Stressambassadør har en særlig evne til at arbejde i nuet, og mestrer kunsten i at være lige der, hvor udviklingen og forandringen opstår, så fokus hele tiden rettes der, hvor der er størst udbytte for dem som vi hjælper.

Du får et Stressambassadør kursus der imødekommer de krav som dagens virksomheder, sundhedsforsikringer og deres kunder og medarbejdere efterspørger. Du er fleksibel, danner netværk, dækker flere kompetencer i en hektisk og kompleks hverdag med konstant optimering.

Stressambassadør certificeringen er udviklet specifikt til medarbejdere, ledere, HR-Partnere samt stressbehandlere og fokuserer på identificering af kilden, en tidlig indsats, stressforebyggelse og symptombehandling.

Denne indsats sparer organisationer for mange penge og medarbejderressourcer både på kort og længere sigt.

Vi dykker ned i hvordan man opbygger funktionelle stressfrie teams, som danner grundlag for den sunde performancekultur. Vi arbejder med hvordan du bruger din intuition og kreativitet til at skabe succesfulde forandringsprocesser. Vi arbejder desuden med modstand i organisationer samt med hvordan modstand kan ses som en ressource der kan bruges konstruktivt.


Stressambassadøren opnår unikke kompetencer og færdigheder på følgende områder:

 • Fakta om stress, stressorer, stressbehandling og stressforebyggelse.
 • Kilden bag stress og de 4 stress stadier.
 • 4 trins modellen – Fysiologi, kropssansninger, ydre og indre påvirkninger.
 • Teams og gruppers dynamik og udvikling og hvordan man udvikler stressfrie miljøer.
 • Balancering af intelligenser.
 • Stressbehandlings strategier.
 • Ressourceperspektivet – Anerkendende kommunikation og feedback.
 • Coaching/perspektivering af konkrete stressproblemstillinger/udfordringer.
 • Udvikling af stresssamtalen – de fem niveauer.
 • Professionelle, personlige og private målsætninger.
 • Stressambassadør certificering.


Dit personlige udbytte af uddannelsen er:

 • Unikt kendskab til dig selv, dine egne ressourcer samt udviklingspotentialer.
 • Bedre evne til at varetage dit personlige lederskab.
 • Øget bevidsthed i forhold til dig selv og dine omgivelser.
 • Større indsigt i din egen og dine klienters stresshistorier.
 • Udvidelse af netværk.


Indhold og datoer

Kursus 1 (København): Den 4.-6. maj + 25.-27. maj + 22.-25. juni 2019

Kursus 2 (København): Den 22.-24. maj + 19.-21. juni + 14.-16. august + 28. august 2019

Kursus 3 (Århus): Den 5.-7 juni + 28.-30. juni + 17.-20 august 2019

Kursus 4 (København): Den 3.-5. oktober + 31. oktober-2. november + 4.-7. december 2019

Kursus 5 (Århus): Den 7.-9. november + 27.-29. november 2019 + 9.-12. januar 2020

1. modul

 • The Big Picture – Præsentation af grundlag for metode, de 4 faser, de 4 forhold, BIL, gruppemodel, udviklingszoner, metode, online moduler.
 • Fakta om stress, stresshåndtering og forebyggelse, stresssymptomer og stressorer
 • Teams og gruppers dynamik og udvikling og hvordan man udvikler stressfrie miljøer.
 • Metode, kontrakt, diagnose, de 4 stressfaser og behandlingsstrategi.
 • De 4 forhold – helheds metode.
 • Mindfulness.
 • Deltagerne coaches på personlige eller professionelle cases.
 • Online moduler 1-3
 • Målsætninger

 

2. modul

 • Arbejde med ”lavthængende frugter” og det ydre pres
 • Anerkendende kommunikation
 • Udvikling af stresssamtalen – de fem niveauer
 • Kost, motion/bevægelse og hviles betydning for stress.
 • Coaching/perspektivering af konkrete stressproblemstillinger/udfordringer og cases
 • Mindfulness 
 • Online moduler 4-7

 

3. modul + 4. modul

 • Hvordan modstand hos individer og i organisationer håndteres bedst.
 • Hvordan egen modstand kan bruges som en ressource og udvikle det professionelle/stressfrie udviklingsrum.
 • BIL og Personligt lederskab
 • Kilder til stress: PTSD, Professionelle, private og personlige mønstre.
 • Coaching/perspektivering af konkrete stressrelaterede udfordringer.
 • Online moduler 8-10
 • Brush-up
 • Stressambassadør certificering.

 

Undervisere: Jesper Peter Rasmussen + Rikke Libak Grønkjær

Der undervises alle dage fra kl. 9.00-16.00.

Stressambassadør kurset foregår i vores centralt beliggende lokaler i Sluseholmen 1, 2450 Kbh. SV.

Beliggenhed i Århus annonceres snarest muligt.


Information og optagelse:

Ring til os på telefon 27 11 67 67 og hør mere om kurset eller tryk på “Tilmeld dig her” i bunden af siden for at deltage i kurset.

Pris: 20.000 kr.

Tilmeld dig her

Er du interesseret i at facilitere grupper og teams? Vores proceskonsulent kursus kan du læse mere om her.

Vores nyeste kursus i personligt lederskab er vi ret begejstrede for. Her forener intelligens, bevægelse, dans, meditation, præsentations- teknikker i en skøn blanding. Det kan du læse mere om her.

Har du hørt Jespers foredrag: Er du stresset? Er du presset? Har du travlt? eller er det bare noget du siger? Læs mere her.

stressbehandling stressforebyggelse stress stressambassadør
Stressambassadøren er associeret partner med
KGI Education og Core-Life