HUMANsupport certificering – 10 dage

Stressambassadør – Kursus i stressforebyggelse og stressbehandling – Kursusstart i marts 2023

Stressambassadør certificeringen er udviklet specifikt til medarbejdere, ledere, HR-Partnere samt stressbehandlere og fokuserer på identificering af kilden, en tidlig indsats, stressforebyggelse og symptombehandling.

På kurset, certificeres du til at anvende Stressbalancemetoden, der består af one-to-one coaching, telefon coaching og Stressambassadørens 10 ugers online forløb.

En Stressambassadør kan du kende ved at, vedkommende har en personlig integritet og en faglig viden, der gør ham/hende i stand til at håndtere og facilitere udfordrende processer ved stressforebyggelse og håndtering af stress.

Stressambassadøren kender sig selv og sin egen stresshistorie og tager med et professionelt overblik fat i klienternes stressproblematikker.

En Stressambassadør har en særlig evne til at arbejde i nuet, og mestrer kunsten i at være lige der, hvor udviklingen og forandringen opstår, så fokus hele tiden rettes der, hvor der er størst udbytte for dem som vi hjælper.

Du får et Stressambassadør kursus der imødekommer de krav som dagens virksomheder, sundhedsforsikringer og deres kunder og medarbejdere efterspørger. Du er fleksibel, danner netværk, dækker flere kompetencer i en hektisk og kompleks hverdag med konstant optimering.

Denne indsats sparer organisationer for mange penge og medarbejderressourcer både på kort og længere sigt.

Vi dykker ned i hvordan man opbygger funktionelle stressfrie teams, som danner grundlag for den sunde performancekultur. Vi arbejder med hvordan du bruger din intuition og kreativitet til at skabe succesfulde forandringsprocesser. Vi arbejder desuden med modstand i organisationer samt med hvordan modstand kan ses som en ressource der kan bruges konstruktivt.

Stressambassadøren opnår unikke kompetencer og færdigheder på følgende områder:

 • Fakta om stress, stressorer, stressbehandling og stressforebyggelse.
 • Stress balance metoden
 • 10 ugers online forløb
 • Kilden bag stress og de 4 stress stadier.
 • 4 trins modellen – Fysiologi, kropssansninger, ydre og indre påvirkninger.
 • Teams og gruppers dynamik og udvikling og hvordan man udvikler stressfrie miljøer.
 • Balancering af intelligenser.
 • Stressbehandlings strategier.
 • Ressourceperspektivet – Anerkendende kommunikation og feedback.
 • Coaching/perspektivering af konkrete stressproblemstillinger/udfordringer.
 • Udvikling af stresssamtalen – de fem niveauer.
 • Professionelle, personlige og private målsætninger.
 • Stressambassadør certificering.

Dit personlige udbytte af uddannelsen er:

 • Unikt kendskab til dig selv, dine egne ressourcer samt udviklingspotentialer.
 • Bedre evne til at varetage dit personlige lederskab.
 • Øget bevidsthed i forhold til dig selv og dine omgivelser.
 • Større indsigt i din egen og dine klienters stresshistorier.
 • Udvidelse af netværk.

1. Modul

 • The Big Picture – Præsentation af grundlag for metode, de 4 faser, de 4 forhold, BIL, gruppemodel, udviklingszoner, Stress balance metoden, online moduler.
 • Fakta om stress, stresshåndtering og forebyggelse, stresssymptomer og stressorer.
 • Teams og gruppers dynamik og udvikling og hvordan man udvikler stressfrie miljøer.
 • Metode, kontrakt, diagnose, de 4 stressfaser og behandlingsstrategi.
 • Deltagerne coaches på personlige eller professionelle cases.
 • Lavthængende frugter og ydre pres
 • Online moduler 1-10

2. Modul

 • Arbejde med ”lavthængende frugter” og det ydre pres
 • Anerkendende kommunikation
 • Udvikling af stresssamtalen – de fem niveauer
 • Kost, motion/bevægelse og hviles betydning for stress.
 • Coaching/perspektivering af konkrete stressproblemstillinger/udfordringer og cases
 • Mindfulness
 • Målsætninger

3. Modul

 • Hvordan modstand hos individer og i organisationer håndteres bedst.
 • Hvordan egen modstand kan bruges som en ressource og udvikle det professionelle/stressfrie udviklingsrum.
 • BIL og Personligt lederskab.
 • Kilder til stress: PTSD, Professionelle, private og personlige mønstre.
 • Coaching/perspektivering af konkrete stressrelaterede udfordringer.
 • Brush-up.
 • Stressambassadør certificering.

Indhold og datoer

Kursus 14 (Manuvision, Mejlgade 28, Aarhus):

1. Modul: Den 12/03 til 14/03/2023, kl. 08:30-15:30

Første dag kl. 13-20

2. Modul: Den 02/04 til 04/04/2023, kl. 08:30-15:30

Første dag kl. 13-20

3. Modul: Den 19/04 til 22/04/2023, kl. 08:30-15:30

Første dag kl. 13-20


Underviser: Jesper Peter Rasmussen

Kurset foregår i vores centralt beliggende lokaler på Arne Jacobsens Allé, 2300 Kbh. S.,

samt i Mejlgade 28.1 (Manuvision) i Århus.

Information og optagelse:

Ring til os på telefon 27 11 67 67 og hør mere om kurset eller tryk på “Tilmeld dig her” i bunden af siden for at deltage i kurset.

Pris: 20.000 kr.

Er du interesseret i at facilitere grupper og teams? Vores proceskonsulent kursus kan du læse mere om her.

 

Har du hørt Jespers foredrag: Er du stresset? Er du presset? Har du travlt? eller er det bare noget du siger? Læs mere her.

Stressambassadøren er associeret partner med HUMANsupport