Stressambassadør certificering

Stressambassadør – Kursus i stressforebyggelse og stressbehandling – Kursusstart den 22. maj 2019

En Stressambassadør kan du kende ved at, vedkommende har en personlig integritet og en faglig viden, der gør ham/hende i stand til at håndtere og facilitere udfordrende processer ved stressforebyggelse og håndtering af stress. Stressambassadøren kender sig selv og sin egen stresshistorie og tager med et professionelt overblik fat i klienternes stressproblematikker.
En Stressambassadør har en særlig evne til at arbejde i nuet, og mestrer kunsten i at være lige der, hvor udviklingen og forandringen opstår, så fokus hele tiden rettes der, hvor der er størst udbytte.

Vi har udviklet et Stressambassadør kursus der imødekommer de krav som dagens virksomheder og deres medarbejdere efterspørger, hvor de skal være fleksible, danne netværk, dække flere kompetencer i en hektisk og kompleks hverdag med konstant optimering.

Stressambassadør certificeringen  er udviklet specifikt til medarbejdere, ledere, HR-Partnere samt stressbehandlere og fokuserer på identificering af kilden, en tidlig indsats, stressforebyggelse og symptombehandling. Denne indsats sparer organisationer for penge og medarbejderressourcer både på kort og længere sigt.

Som en del af virksomhedens stressforebyggelses strategi vil du, som Stressambassadør, være i stand  til at udvikle virksomhederne. Ved at fokusere på ressourcer og muligheder, fremfor problemer og begrænsninger, vil du være den, der faciliterer processer som forbedrer arbejdsmiljø, arbejdsglæde og kvaliteten i arbejdet – og fremfor alt arbejder du for at skabe stressfrie miljøer.

Vi dykker ned i hvordan man opbygger funktionelle stressfrie teams, som danner grundlag for den sunde performancekultur. Vi arbejder med hvordan du bruger din intuition og kreativitet til at skabe succesfulde forandringsprocesser. Vi arbejder desuden med modstand i organisationer samt med hvordan modstand kan ses som en ressource der kan bruges konstruktivt.


Stressambassadøren opnår unikke kompetencer og færdigheder på følgende områder:

 • Fakta om stress, stressorer, stressbehandling og stressforebyggelse.
 • Kilden bag stress og de 4 stress stadier.
 • 4 trins modellen – Fysiologi, kropssansninger, ydre og indre påvirkninger.
 • Teams og gruppers dynamik og udvikling og hvordan man udvikler stressfrie miljøer.
 • Balancering af intelligenser.
 • Stressbehandlings strategier.
 • Ressourceperspektivet – Anerkendende kommunikation og feedback.
 • Coaching/perspektivering af konkrete stressproblemstillinger/udfordringer.
 • Udvikling af stresssamtalen – de fem niveauer.
 • Professionelle, personlige og private målsætninger.
 • Stressambassadør certificering.


Dit personlige udbytte af uddannelsen er:

 • Unikt kendskab til dig selv, dine egne ressourcer samt udviklingspotentialer.
 • Bedre evne til at varetage dit personlige lederskab.
 • Øget bevidsthed i forhold til dig selv og dine omgivelser.
 • Større indsigt i din egen og dine klienters stresshistorier.
 • Udvidelse af netværk.


Indhold og datoer:

1. modul den 22.-24. maj 2019:

Teamudvikling i teori og praksis, fakta om stress, stressorer, stresshåndtering og forebyggelse, Balanceret Intelligent lederskab (BIL).

2. modul den 19.-21. juni 2019:

Identificering af stress hos klienter og kollegaer, gør den vanskelige stresssamtale let og ressourceorienteret. Vi arbejder med behandlingsstrategi, herunder hvordan du støtter og hjælper dine kollegaer/klienter bedst muligt.Vi har også fokus på anerkendende kommunikation og feedback.

3. modul den 14.-16. august 2019:

Håndtering og forebyggelse af stress i organisationer. Herunder konflikthåndtering – encounter, modstand som ressource, forandringer og modstand i teams og organisationer.

4. modul den 28. august 2019: 

Stressambassadør certificering.


Der undervises alle dage fra kl. 9.00-16.00.

Stressambassadør kurset foregår i vores centralt beliggende lokaler i Sluseholmen 1, 2450 Kbh. SV.


Information og optagelse:

Ring til os på telefon 27 11 67 67 og hør mere om kurset eller tryk på “Tilmeld dig her” i bunden af siden for at deltage i kurset.

Pris: 20.000 kr.

Tilmeld dig her

Er du interesseret i at facilitere grupper og teams? Vores proceskonsulent kursus kan du læse mere om her.

Vores nyeste kursus i personligt lederskab er vi ret begejstrede for. Her forener intelligens, bevægelse, dans, meditation, præsentations- teknikker i en skøn blanding. Det kan du læse mere om her.

Har du hørt Jespers foredrag: Er du stresset? Er du presset? Har du travlt? eller er det bare noget du siger? Læs mere her.

stressbehandling stressforebyggelse stress stressambassadør
Stressambassadøren er associeret partner med
KGI Education og Core-Life