Stresskonceptet, som alle virksomheder har råd til

Stressambassadøren støtter og udfordrer dig, dine kollegaer og virksomhedens strategier med det formål at skabe bæredygtige stressfrie arbejdsmiljøer, der er baseret på balance, trivsel og optimalt målfokus.

Vores vision er at komme stress til livs i din virksomhed, uden at det koster en formue. Stressambassadøren er et stresskoncept for dig, der håndterer stress i din organisation, i teamet og hos den enkelte medarbejder. Visionen er at skabe en hverdag i jeres virksomhed, hvor alle lever i balance med sig selv og hinanden – uden stress.

Vi vil hjælpe jer til at gøre jeres virksomhed mere lønsom og produktiv. Vi vil forbedre det psykiske arbejdsmiljø, så jeres medarbejdere bliver endnu dygtigere, mere effektive samt glade for og stolte af deres arbejdsplads.

Vi har lavet et stresskoncept, som alle virksomheder har penge til, og som ingen virksomheder har råd til ikke at investere i. 80% af vores indsats ligger i det forebyggende arbejde, men virksomheden betaler ikke mere, end hvis det var for behandling alene, hvilket giver en kæmpe fortjeneste.

Hovedingredienserne er:

  • Foredrag – oplysning og undervisning i hvad stress er, og hvordan vi forebygger, håndterer og behandler.
  • Onlinekurser – oplysning, undervisning og strukturerede forløb med ugentlige opgaver.
  • Øget opmærksomhed på stresssymptomer hos medarbejdere via undervisning.
  • Tidlig og effektiv stresscoaching, så det gøres forebyggende.
  • Udvikling af et godt psykisk arbejdsmiljø i teams.
  • Branding af virksomhedens sociale profil indadtil og i forhold til samarbejdspartnere.
  • Fysiske helbredstjek, mindfulness, yoga, søvn-, kost- og træningsvejledning.

Ring til Jesper tlf. 2711 6767, hvis du vil have flere informationer om, hvordan vi arbejder med vores stresskoncept i virksomheder, eller hvis du er nysgerrig på vores øvrige produkter.

Læs mere her: Kort PDF af stressamb

Har du set vores Stressambassadørcertificering med emner som udvikling af stressfrie teams og medarbejdere, stresshåndtering, stressstrategier, stressforebyggelse, stressbehandling og psykisk arbejdsmiljø? Du kan læse mere om den her.

Er du interesseret i at facilitere processer i grupper og teams? Vores proceskonsulentkursus kan du læse mere om her.

Stressambassadøren er associeret partner med HUMANsupport