Lederudvikling

Lederudvikling, Balanceret Intelligent ledelse og stressstrategi er blot nogle af de områder, en dygtig leder skal udvikle.

Vigtigst er dog evnen til at arbejde mod virksomhedens målsætninger og udvikle sine medarbejder, så de performer optimalt. Kunne nu tænke dig at få værktøjer til at håndtere disse udfordringer ,og få et større udbytte af dine ansattes potentiale? Så er Stressambassadørens ledelsesudvikling noget for dig.

Oplever du som leder, at flere og flere af dine ansatte oplever symptomer på stress? Ledelsesudvikling tager både udgangspunkt i den enkelte leders og medarbejderes personlige stresshistorie samt det strategiske niveau med fokus på forebyggelse. Lederen eller ledelsen får værktøjer til at arbejde med og identificere egen og medarbejderes stress i tide, og vi udarbejder en stressforebyggelsesstrategi for organisationen.

Ledelsesudvikling kan både foregå individuelt og i ledergrupper, og kan bl.a. indeholde:

  • Bag om stress – forebyggelse og håndtering.
  • Balanceret Intelligent Ledelse.
  • Ledelse i forskellige perspektiver.
  • Modstand mod forandringer.
  • Teamdynamik og udvikling.
  • AI – ressourceperspektivet.
  • Konflikthåndtering.
  • Feedback.
  • Modstand som en ressource.

Vi har udviklet vores egen teamudviklingsmodel, som vi kombinerer med stressbalancemetoden for at sikre, at vi får arbejdet med de akutte udfordringer samt de bagvedliggende faktorer, der skaber ubalancer. Målet er, at lederen performer bedst muligt, og leder med henblik på at udvikle medarbejdere og organisationen bedst.

Vi inddrager vores senest udviklede koncept “Balanceret Intelligent Lederskab”, som er udviklet til at håndtere den enkelte leders personlige lederskab, individuel- og teamudvikling, stressstrategier samt intern og ekstern kommunikation.

Ring til Jesper tlf. 2711 6767, hvis du vil have flere informationer, eller er nysgerrig på, hvordan vi arbejder med dig som leder, jeres ledergruppe eller organisation.

Har du set vores Stressambassadørcertificering? Hvis ikke kan du læse mere om den her.
Uddan dine nøglemedarbejdere til at forbygge og håndtere deres egen og kollegaers stress.

Er du interesseret i at facilitere grupper og teams? Er du leder, og savner du værktøjer og strategi til at håndtere grupper og teamudvikling? Du kan læse mere om vores proceskonsulentkursus her.

Stressambassadøren er associeret partner med HUMANsupport