Podcasts

Podcastserie

podcast 16 gode råd til håndtering af stress

 

 

 

 

Råd udarbejdet og indtalt af Jesper Peter Rasmussen.

Podcastråd 1 – Overblik, struktur og livsenergi.

Vi arbejder med, hvad der stresser dig, og hvad der afstresser dig. Her får du gode råd til, hvordan du kan gribe ind i hovedkilderne til stress; nemlig dit arbejdsliv og dit privatliv, så du kan få mere overskud i din hverdag, og dermed blive mindre stresset.

Følg vores 12 ugers online kursus her, hvor du kan få det første modul GRATIS.

 

Podcastråd 2 – Det, der bekymrer dig, og det du har indflydelse på.

Råd nr. 2 er en klassisk Stephen Covey intervention, der handler om at afdække. hvad der stresser dig i din hverdag, og hvilke faktorer du har indflydelse på. Mange mennesker bruger meget stressenergi på ting, de i virkeligheden ikke har indflydelse på. Vi giver dig bl.a. nogle bud på, hvad du kan gøre ved ting, der stresser dig, og som du ikke har indflydelse på.

 

Podcastråd 3 – At stille rimelige krav til sig selv.

Råd nr. 3 handler om at stille rimelige og balancerede krav til dig selv. Vi vil gerne være en god ven, gode forældre, dygtige medarbejdere/ledere eller kollegaer, men vi kan ikke det hele på en gang. Overliggeren skal med andre ord justeres jævnligt.

Følg vores 12 ugers online kursus her, hvor du kan få det første modul GRATIS.

Podcastråd 4 – Realitetstjek og korrigering af ydre pres eller andres forventninger.

Råd nr. 4 handler om, hvordan vi både får lavet en buffer i forhold til det reelle ydre pres, vi dagligt udsættes for, men også om realitetstestning og forventningsafstemning af det vi tror eller mener, omgivelserne forventer af os.

 

Podcastråd 5 – Tilrettelæggelse og prioritering af dine arbejdsopgaver.

Råd nr. 5 handler om vores prioriteringer i vores hverdag. Du får råd til, hvordan du selv kan strukturere og prioritere dine aftaler, dit arbejdsliv og dit familieliv, samt lægge pauser ind som din hjerne har brug for i løbet af en travl hverdag.

Følg vores 12 ugers online kursus her, hvor du kan få det første modul GRATIS.

 

Podcastråd 6 – Vores personlige lederskab og vores evne til at sige til og fra.

Råd nr. 6 handler om vores personlige lederskab og vores evne og ret til at sige til og fra i forhold til omgivelserne. Du får råd til, hvordan du kan danne dig et overblik i dine valg i livet, samt hvordan du skal håndtere disse. Måske er der nogle af dine valg, som du kan prioritere fra ved at sige nej tak, måske er der nogle valg, som du gerne vil bruge meget tid på, og derfor siger ja til, og måske er der nogle valg, som du kan sige pyt til, fordi disse valg ikke er så vigtige for dig og dine prioriteringer i livet.

 

Podcastråd 7 – Pauser og hvile.

Råd nr. 7 handler om vigtigheden i at holde pauser og undgå overspringshandlinger i din hverdag. Jesper fortæller om, at hvile og pauser i løbet af din hverdag er ligeså vigtige at overholde som din nattesøvn. Dette for at vores hjerne kan restituere, hvilket er vigtigt for, at vi kan yde vores optimale i en hverdag uden stress.

Følg vores 12 ugers online kursus her, hvor du kan få det første modul GRATIS.

 

Podcastråd 8 – At tale pænt til sig selv.

Råd nr. 8 handler om, hvor vigtigt det er at tale pænt til sig selv, og hvorfor det er vigtigt at bede andre om hjælp, når du har brug for det. Når vi bliver pressede, har vi en tendens til at kritisere og nedgøre os selv. Dette er ikke gavnligt, så hør Jespers råd til, hvordan du kan håndtere og træne dig selv til at være accepterende, tålmodig og venlig over for dig selv.

 

Podcastråd 9 – At gøre ting der giver dig energi.

Råd nr. 9 handler om, at du skal gøre ting, der giver dig energi, og som lader dine batterier op. Det kan næsten virke helt banalt, men hvis man er stresset, er det vigtigt, at man fokuserer på at lave aktiviteter, der giver en glæde, samt fylder en op i positiv forstand. Jesper fortæller, at det handler om at finde balance samt bruge sit personlige lederskab.

Følg vores 12 ugers online kursus her, hvor du kan få det første modul GRATIS.

 

Podcastråd 10 – At træffe den bedst kvalificerede beslutning.

Råd nr. 10 handler om, hvordan du træffer den bedst kvalificerede beslutning, så du ikke skal bruge unødig stressenergi på de beslutninger, du har taget. Jesper giver råd til, hvordan du kan træffe de mest kvalificerede beslutninger for dig selv, samt lærer af de menneskelige fejltagelser, som du laver. Han mener, at dine beslutninger skal tages med hovedet, hjertet og maven.

 

Podcastråd 11 – At prioritere din nattesøvn.

Råd nr. 11 handler om, hvor vigtigt det er, at du prioriterer at få en god nattesøvn. Gode råd, som at tage en rolig stund inden du skal sove, at sænke lyset helt i rummet, at fjerne forstyrrende og larmende lyde, samt at sænke temperaturen i rummet, er blandt nogle af de forholdsregler, som Jesper fortæller om, og som han videnskabeligt forklarer om.

Følg vores 12 ugers online kursus her, hvor du kan få det første modul GRATIS.

 

Podcastråd 12 – Åndedrættet, brugen af meditation og yoga ved forebyggelse af stress.

Råd nr. 12 handler om åndedrættet og brugen af meditation og yoga ved forebyggelse af stress. Jesper fortæller om, hvornår og hvordan meditation er godt for forebyggelse og behandling af stress. Der findes ligeledes mange forskellige former for yoga, og i forhold til stress er det vigtigt, at du bruger dem rigtigt, alt efter hvor du er i din stresscyklus.

 

Podcastråd 13 – Indre realitetstjek.

Råd nr. 13 handler om at foretage indre realitetstjek, så du kan forholde dig til, hvorfor du gør, som du gør. Jesper fortæller om, hvordan det er nyttigt at rette sin opmærksomhed indad fremfor at bruge energi og ressourcer på at ændre andre mennesker, da der sjældent kommer noget godt ud af det.

Følg vores 12 ugers online kursus her, hvor du kan få det første modul GRATIS.

 

Podcastråd 14 – Motion og stress.

Råd nr. 14 handler om motion og stress. Jesper giver gode råd til, hvordan og hvor ofte du skal motionere, når du er stresset, alt efter hvor stresset du er, og gør samtidig op med en af de store myter omkring stress og motion.

 

Podcastråd 15 – Er du stresset, er du presset, har du travlt, eller er det bare noget, du siger?

Råd nr. 15 handler om at tjekke efter, om du er stresset, om du er presset, om du har travlt, eller om det bare er noget, du siger. Rent faktisk er der mange, der er i tvivl om forskellen på at være stresset og at have travlt, så Jesper giver forskellige eksempler via cases.

Følg vores 12 ugers online kursus her, hvor du kan få det første modul GRATIS.

 

Podcastråd 16 – Tilbagevenden til arbejdet efter en stresssygemelding.

Råd nr. 16 handler om, hvordan du kommer tilbage på arbejde efter en stresssygemelding. Det kan gøres på mange forskellige måder, og der findes flere gode bud på, hvordan det gøres, hvilket Jesper beskriver i denne foreløbige sidste podcast.

 

 

Har du hørt Jespers foredrag: Er du stresset? Er du presset?  Har du travlt? Eller er det bare noget, du siger? Foredraget indeholder blandt andet fakta og symptomer om stress, samt konkrete tiltag i forhold til den enkelte medarbejder og teamstrategier. Læs mere her

Vi har skrevet flere artikler om stress, personlig udvikling, mental og social sundhed. Læs nogle af dem her.

Læs ugens blog om stressrelevante emner og personlige stresshistorier her. Hver uge tager vi relevante temaer eller historier op, der sætter stressbegrebet i perspektiv.

Stressambassadøren er associeret partner med HUMANsupport