Stressbalance metoden

Stressbalance metoden tager udgangspunkt i den nyeste forskning omkring stress, personlig og mental sundhed.

Vi skaber bedre balance for den stressramte og vi arbejder helhedsorienteret med ”De fire stressforhold” og ”Balanceret Intelligent Lederskab” der tager udgangspunkt i at balancere og udvikle vores mentale, sociale, emotionelle, morale og fysiske intelligens.

balanceret intelligent lederskab
Basic trust bygger på mental-, fysisk-, emotionel- og moral intelligens.

Når du modtager stresscoaching hos Stressambassadøren vil coachingen starte med en indledende samtale med vores stresscoach og den stressramte (evt. den nærmeste leder), hvor stresssituationen beskrives og der sættes fælles målsætninger for stressbehandlingsstrategien.

For at kunne behandle den stressramte bedst muligt laves der en indledende diagnose, hvor det fastsættes hvilket stressstadie den stressramte er på, hvor længe vedkommende har været stresset og hvad der kan gøres hurtigt og effektivt for at hjælpe den stressramte.

4 stress stadier akut performance moderat stress kronisk stress kollaps livsfarlig stress
De 4 stress stadier – Akut stress, moderat stress, kronisk stress og livsfarlig stress.

Dette danner grundlaget for behandlingsstrategien og for at arbejde med det første vigtige skridt, som er at identificere hvor og hvad der kan gøres hurtigt og nemt for at nedbringe stresssymptomerne (De lavt hængende frugter jvnf. pkt. 3). Dernæst lægges der en strategi for hvordan de vigtigste ydre påvirkninger håndteres, så det ydre pres kan lettes hurtigst muligt.

For at skabe et sundt og stabilt fundament sættes dernæst fokus på kost, motion, hvile og søvn, der sammen med åndedrættet og bevægelse er elementer der skal genopbygge og styrke kroppen og hjernen.

Sympton behandling kilden til stress
Sympton behandling og kilden til stress.

Når vi har behandlet symptomerne og styrket det kropslige og mentale fundament, arbejdes der med kilderne bag stress, hvad enten det er arbejdslivet, privatlivet eller det er vores eget indre pres og forventninger der skal justeres.

Behandling og forebyggelse – De 9 faser

  1. Kontrakt mellem behandler – stressramte medarbejder – nærmeste leder
  2. Stressdiagnose – hvilket stress stadie
  3. Lavt hængende frugter – hvor kan vi høste hurtigt og let
  4. Ydre pres
  5. Fysiologi – Fysisk intelligens – motion – kost – søvn – hvile
  6. Indre verden – Fysisk intelligens – Emotionel Intelligens – åndedræt -bevægelse
  7. Indre pres – Moral intelligens
  8. Teamet og organisationen
  9. Familien

Alle vores behandlere har som minimum en 4-årig godkendt psykoterapeutisk uddannelse, efteruddannelse i stressforebyggelse og -behandling og modtager månedlig supervision.