Stressbalancemetoden

Stressbalancemetoden tager udgangspunkt i den nyeste forskning omkring stress, og personlig og mental sundhed.

Vi skaber bedre balance for den stressramte, og vi arbejder helhedsorienteret med ”De fire stressforhold” og ”Balanceret Intelligent Lederskab” (BIL), der tager udgangspunkt i at balancere og udvikle vores mentale, sociale, emotionelle, moralske og fysiske intelligens.

Basic Trust bygger på mental-, fysisk-, emotionel- og moralsk intelligens.

Når du modtager stresscoaching hos Stressambassadøren, vil coachingen starte med en indledende samtale med vores stresscoach og den stressramte (eventuelt den nærmeste leder), hvor stresssituationen beskrives, og der sættes fælles målsætninger for stressbehandlingsstrategien.

For at kunne behandle den stressramte bedst muligt laves der en indledende diagnose, hvor det fastsættes, hvilket stressstadie den stressramte er på, hvor længe vedkommende har været stresset, og hvad der kan gøres hurtigt og effektivt for at hjælpe den stressramte.

Dette danner grundlaget for behandlingsstrategien og for arbejdet med det første vigtige skridt, som er at identificere hvor og hvad, der kan gøres hurtigt og nemt for at nedbringe stresssymptomerne (De lavthængende frugter jævnfør pkt. 3). Dernæst lægges der en strategi for, hvordan de vigtigste ydre påvirkninger håndteres, så det ydre pres kan lettes hurtigst muligt.

For at skabe et sundt og stabilt fundament sættes dernæst fokus på kost, motion, hvile og søvn, der sammen med åndedrættet og bevægelse er elementer, der skal genopbygge og styrke kroppen og hjernen.

De 4 stressstadier – Akut stress, moderat stress, kronisk stress og livsfarlig stress.
Symptombehandling og kilden til stress.

Når vi har behandlet symptomerne, og styrket det kropslige og mentale fundament, arbejdes der med kilderne bag stress, hvad enten det er arbejdslivet, privatlivet, eller det er vores eget indre pres og forventninger, der skal justeres.

Behandling og forebyggelse – De 9 faser

  1. Kontrakt mellem behandler – stressramte medarbejder – nærmeste leder.
  2. Stressdiagnose – hvilket stress stadie.
  3. Lavthængende frugter – hvor kan vi høste hurtigt og let.
  4. Ydre pres.
  5. Fysiologi – Fysisk intelligens – motion – kost – søvn – hvile.
  6. Indre verden – fysisk intelligens – emotionel intelligens – åndedræt -bevægelse.
  7. Indre pres – moralsk intelligens.
  8. Teamet og organisationen.
  9. Familien.

Alle vores behandlere har som minimum en 4-årig godkendt psykoterapeutisk uddannelse, efteruddannelse i stressforebyggelse og -behandling, og modtager månedlig supervision.

Stressambassadøren er associeret partner med HUMANsupport