Fakta om stress

Herunder har vi samlet de vigtigste fakta omkring stress:

 • 35.000 danskere er sygemeldt pga. stress – hver dag.
 • 450.000 danskere – svarende til 13 % føler sig nervøse eller stressede dagligt (2013).
 • For 52% vedkommende er arbejdet den største kilde til stress
 • Hver fjerde teenager oplever stress – Gymnasier 55% som de 20% mest stressede.
 • Unge oplever stress i problematisk omfang allerede i folkeskolen: 4% i 8. klasse og 8% i 9. klasse oplever høj stress.
 • Andelen med højt stressniveau er større blandt kvinder (29,0 %) end blandt mænd (21,0 %). Et tilsvarende mønster ses i alle aldersgrupper.
 • Andelen med et højt stressniveau er især stor blandt kvinder i aldersgruppen 16-24 år (40,5 %) samt blandt arbejdsløse (47,0 %), førtidspensionister (55,6 %) og andre uden for arbejdsmarkedet (54,6 %).
 • I perioden 2010 til 2017 er der sket en stigning på 4,3 procentpoint i andelen med et højt stressniveau.
 • Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.
 • 30.000 hospitalsindlæggelser skyldes stress om året.
 • 500.000 kontakter til egen læge pr. år.
 • 75% af alle danskere vil på et eller flere tidspunkter i livet være stressede.
 • Hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job.
 • Stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i år 2020.

 

Hvad koster det?

 • 1,5 million ekstra fraværsdage pga. sygdom om året pga. stress
 • Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt.
 • Der bruges 14 mia. kr./år i samfundsudgifter, i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet pga. stress
 • Stressrelaterede hjertekarsygdomme kostede allerede i 1992 samfundet ca. 900 millioner kroner

Stressambassadøren er associeret partner med HUMANsupport