Balanceret intelligent lederskab

Balanceret intelligent lederskab

Måske er et mere balanceret intelligent lederskab, eller BIL, en ny måde for dig at kigge på samspillet mellem dine tanker og dine følelser?

Når vi lærer at balancere og udvikle vores intelligenser, udvides vores kapacitet, og det giver de bedste forudsætninger for det personligt lederskab der igen er en forudsætning for bedre balance i livet og den kvalitet i livet som de fleste af os ønsker i vores liv – et liv uden stress.

Det handler ikke kun om at være skarp i hovedet og udvikle sin IQ, men derimod at balancere den med de øvrige intelligenser. På den måde vi kan lede og udvikle os selv hen imod, at beslutninger i højere grad træffes i overensstemmelse med vores værdier, ønsker og behov. Basic trust, personligt lederskab og helhedstænkning er vigtige elementer, der understøtter en velafbalanceret intelligens.

Med et godt balanceret intelligent lederskab opnår du gode relationelle og sociale kompetencer til at håndtere dagligdags- og samarbejdsproblematikker. Du vil opnå en bedre evne at håndtere vanskelige samtaler, stille balancerede krav til dine omgivelser og du vil bedre kunne navigere mellem målsætningerne på din arbejdsplads og dit private dagligdagsliv. Din evne til empati og mentalisering– evnen til at sætte sig i andres sted og forstå hvad andre forstår, vil blive bedre, og du vil i det hele taget blive bedre til at håndtere modstand og forandringsprocesser – en evne der kræver indsigt og balance.

Vurder dig selv og det team som du er en del af på din arbejdsplads på flg. 5 områder IQ+EQ+FQ+MQ+BT i en skala fra 1 til 10. 1-2 svarer til at du er i ubalance på dette område og 9-10 svarer til at du er overudviklet og bruger for meget fokus på dette område.

Spørgsmålene er enkle og forsimplede, hvilket giver dig muligheden for at svare med din første indskydelse, som kan sætte en efterfølgende refleksion i gang.

IQ

Hvordan vurderer du din evne til at overskue komplekse processer og problemstillinger samt din evne til at løse opgaver?

Hvordan vurderer du teamets evne til at overskue komplekse processer og problemstillinger samt teamets evne til at løse opgaver?

EQ

Hvordan vurderer du din evne til at have kontakt til egne følelser, samt din evne til empati for andre og empatisk lytning?

Hvordan vurderer du teamets evne til at have kontakt til og sætte ord på følelser, samt teamets evne til empati for andre og empatisk lytning?

FQ

Hvordan vurderer du din evne til at være i kontakt med din krop, din evne til at mærke kropssansninger, samt din evne til at slå hovedet fra og lytte til din krop?

Hvordan vurderer du teamets generelle evne til at være i kontakt med krop, teamets evne til at mærke kropssansninger, samt evnen til at slå hovedet fra og lytte til kroppen?

MQ

Hvordan vurderer du din evne til at bevare din egen integritet (moral), tage ansvar og tage vare på egne og andres holdninger, behov og følelser?

Hvordan vurderer du teamets evne til at leve op til virksomhedens etik, bevare egen integritet, tage ansvar og tage vare på egne og hinandens holdninger, behov og følelser?

BT

Hvordan vurderer du din evne til at relatere dig til andre mennesker og føle dig tryg og tillidsfuld i andres selskab?

Hvordan vurderer du teamets evne til at relatere sig til hinanden og andre mennesker og føle tryghed og tillid i andres selskab?Stressambassadøren er associeret partner med HUMANsupport