Kan Mindfulness ændre hjernens måde at bearbejde følelser på?

Kan Mindfulness ændre hjernens måde at bearbejde følelser på?

På Universitetshospitalet i Zürich, i værksatte man en undersøgelse for at se, om mindfulness kan påvirke hjernen under følelsesmæssige påvirkning. Man rekrutterede 49 forsøgspersoner uden forudgående eller eksisterende neurologiske eller psykiatriske sygdomme, og inddelte dem tilfældigt til enten en mindfulness gruppe eller en kontrolgruppe.

Forskernes hypotese var, at mindfulness ville være forbundet med øget aktivering i områder af hjernen, der styrer reguleringen af ​​følelser, når folk blev vist negative billeder. De ønskede også at finde ud af, om mindfulness kunne give en nedsat aktivering i regioner kendt for at være forbundet med følelsesmæssig ophidselse, såsom amygdala og insula.

Under fMRI scanning, blev forsøgspersonerne i både kontrol-og mindfulness-gruppen vist koder, der angav om det billede der fulgte ville være positivt, negativt, neutraltf eller ukendt (betyder, at der var en 50/50 chance for det kunne være positiv eller negativ).

Så hvad viste fMRI scanningerne?

Mindfulness-gruppen viste nedsat aktivering i amygdala og andre regioner, der er involveret i behandlingen af følelser, da de fik vist de negative billeder. Der viste sig også øget aktivitet i de strukturer, der er forbundet med følelses regulering da forsøgspersonerne fik vist de negative billeder.

Undersøgelsen viser, at selv en kort og enkel mindfulness intervention har potentiale til at hjælpe os til at regulere vores følelser.

Hvis du vil læse denne undersøgelse i dens fulde længde, kan den findes i Volume 8, Issue 4 af Social Cognitive and Affective Neuroscience Journal.

Kilde: NICABMStressambassadøren er associeret partner med HUMANsupport