Kan medfølelse over for dig selv forbedres gennem mindfulness?

Kan medfølelse over for dig selv forbedres gennem mindfulness?

Du bør ikke slå dig selv, når du er nede. . .

. . . men nogle gange er det svært at lade være. Selv hvis vi er medfølende og empatiske over for andre, kan vi stadig være vores egne værste kritikere. Harvard Medical School, ønskede at finde ud af, om selv-medfølelse kan udvikles gennem mindfulnesstræning. Man udvalgte 54 mennesker til enten et 8 ugers mindfulness self-medfølelsesprogram (MSC) eller en venteliste for en kontrolgruppe. Undersøgelsen kombinerede et ugentligt 2-timers møde med hjemmearbejde og en halv dags meditations praksis. Programmet blev indledt med en forklaring på, hvad selv-medfølelse er, og indarbejdede både formelle og uformelle mindfulness sessioner. Inden programmets start skulle deltagerne svare på spørgsmål for at måle selv-medfølelse og andre indre tilstande. De gentog de samme spørgsmål umiddelbart efter programmets afslutning, og derefter 6 måneder senere som opfølgning.

Efter at have deltaget i programmet, rapporterede deltagerne betydelige positive ændringer i selv-medfølelse, evne til nærvær, empati og medfølelse for andre, samt generel tilfredshed med tilværelsen i sammenligning med kontrolgruppen.

Forskningen involverede kun selvrapportering, hvilket gør at man skal være forsigtig med at drage endelige konklusioner om resultatet. Når folk svarer, at de er mere medfølende eller mere opmærksomme i en undersøgelse, er det svært konkret at definere hvad det virkelig betyder for deres mentale tilstande og hvad der eksakt har medvirket til ændringen.

Hvis du vil læse hele undersøgelsen, kan du finde den i Journal of Clinical Psychology.

Kilde: NICABMStressambassadøren er associeret partner med HUMANsupport